Strona główna rejestracja

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza doktorantów wszystkich warszawskich placówek chemicznych do udziału w tegorocznym XVII Warszawskim Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’21. Z powodu sytuacji pandemicznej i związanymi z tym ograniczeniami Seminarium odbędzie się całkowicie w sposób zdalny 24 września 2021 r. (piątek).


Seminarium ChemSession jest już tradycją i będzie organizowane w tym roku po raz siedemnasty. Głównym celem jest prezentacja osiągnięć naukowych doktorantów i młodych pracowników nauki z dziedziny chemii oraz nauk pokrewnych, a także integracja warszawskiego środowiska chemicznego. Niestety, z powodu sytuacji pandemicznej rejestracja uczestników i seminarium będą przebiegać całkowicie w sposób zdalny. Podobnie jak w poprzednich latach w części plenarnej seminarium doktoranci będą mogli wysłuchać wykładów zaproszonych gości na tematy dotyczące aktualnych zagadnień różnych dyscyplin chemii. Zgłoszone prezentacje wyników prac doktorantów będą przedstawiane w formie plakatów. Streszczenia wszystkich prezentacji zostaną zamieszczone w materiałach seminarium, które prześlemy uczestnikom w wersji elektronicznej.

Rejestracja jest dwuetapowa:

1. Rejestracja uczestnika

Rejestracja z przesłaniem streszczeń prezentacji i opłaty konferencyjnej do 31 sierpnia !

2. Rejestracja e-plakatu

Prezentacje w formie e-Plakatu (plik pdf) będzie można przesłać do 31 sierpnia.

Prezentacja plakatów nastąpi poprzez ich umieszczenie na ogólnodostępnej stronie internetowej ChemSession.pl w okresie jednego tygodnia przed seminarium. Zgodnie z tradycją wszystkie prezentacje będą przedmiotem oceny konkursowej w celu wyłonienia i nagrodzenia najlepszych prac. W pierwszym etapie, komisja konkursowa wyłoni szerszą grupę najciekawszych prezentacji. Następnie laureaci seminarium zostaną wyłonieni na podstawie przeprowadzonych przez komisję rozmów z autorami wybranych plakatów. Rozmowy te przeprowadzone będą zdalnie w dniu poprzedzającym seminarium (tj. 23 września br.).

Seminarium składa się z dwóch części: sesji plenarnej i sesji plakatowej. Seminarium zakończy oficjalne ogłoszenie autorów wyróżnionych prac. Wstępny program sesji plenarnej z listą zaproszonych wykładowców zostanie wysłany pod koniec czerwca br. Końcowy program zawierający wystąpienia w sesji plenarnej oraz listę prezentacji plakatowych zostanie podany w pierwszych dniach września br. Programy będą również dostępne na stronie internetowej. Tam również zamieszczane będą inne szczegółowe informacje.

Warunkiem akceptacji zgłoszenia plakatu do prezentacji w ChemSession’21 i umieszczenia streszczenia w materiałach seminarium jest dokonanie opłaty kosztów uczestnictwa. Opłatę w kwocie 40 zł netto (z podatkiem VAT 49,20 zł brutto) prosimy przesłać do 31 sierpnia br. na konto:

Polskie Towarzystwo Chemiczne
00-227 Warszawa, ul. Freta 16
Bank BNP Paribas S.A.
54 2030 0045 1110 0000 0261 6290
koniecznie z dopiskiem: ChemSession'21 + imię i nazwisko uczestnika. Przy wpłatach grupowych należy koniecznie dołączyć całą listę uczestników.

Osoby finansujące udział w seminarium co najmniej w 70% ze środków publicznych mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT. W tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie oświadczenia dla celów podatku VAT na adres biura PTChem (biuro@ptchem.pl). Faktury będą wystawiane uczestnikom po uprzednim kontakcie z biurem PTChem (biuro@ptchem.pl) i podaniem danych płatnika.   

wzór oświadczenia

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa udział w seminarium – tradycyjnym forum integrującym środowisko doktorantów i młodych pracowników nauki środowiska warszawskiego.

                                                                           prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski

                                                                Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTChem