Program Seminarium

28 czerwca 2024 r.

Gmach Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 75 (Warszawa)
Rejestracja (Hol, parter)
Sesja plenarna (Audytorium Mościckiego, III piętro)
Sesja plakatowa (Audytorium Czochralskiego, parter)


915 – 955               Rejestracja

1000 – 1020       Przywitanie i Otwarcie Seminarium, prof. Agnieszka Adamczyk-Woźniak, prof. Robert Nowakowski (przewodniczący Komitetu Organizacyjnego)

prof. Władysław Wieczorek (Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej)        

Sesja plenarna I (prowadzący prof. Adam Proń)

1020 – 1105       prof. Władysław Wieczorek (Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska) „Stałe elektrolity polimerowe

1105 – 1120       Aleksandra Mroziewicz (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski) „Procesy samowyładowania kondensatorów hybrydowych z elektrolitem redoks – analiza porównawcza układów ciekłych i hydrożelowych”

1120 – 1135       Joanna Tańska (Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska)
Wyzwania i perspektywy w formowaniu przyrostowym wielofazowych materiałów o osnowie ceramicznej

1135 – 1150       Przerwa

Sesja plenarna II (prowadząca prof. Agnieszka Adamczyk-Woźniak)

1150 – 1235       prof. Ewa Bulska (Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych,
Uniwersytet Warszawski) „Odkrywanie tajemnic białek dzięki fluoroproteomice: od fluoru do kompleksowej analizy proteomicznej

1235 – 1250       Karolina Wrochna (Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska)
Zjawisko dwufotonowej absorpcji w styrenowych pochodnych kompleksu BODIPY i jego wykorzystanie w terapii fotodynamicznej

1250 – 1450       Przerwa obiadowa 

Sesja plenarna III (prowadzący prof. Robert Nowakowski)

1450 – 1535       prof. Piotr Cyganik (Wydział Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)  „Korelacja stabilności wiązań chemicznych, stabilności termicznej oraz transportu ładunku na interfejsie molekuła-metal

1535 – 1550       Jakub Drapała (Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska) „Fotochromizm ditienyloetenów w ciele stałym – badania fotokrystalograficzne

Sesja plakatowa

1600 – 1800       Sesja plakatowa

1800 – 1820       Uroczyste wręczenie nagród za najlepsze prezentacje plakatowe

1820 – 2000       Spotkanie koleżeńskie