terminy

  • Rejestracja z przesłaniem streszczeń prezentacji  do 31 sierpnia.
  • Opłata konferencyjna do 31 sierpnia.
  • Przesłanie E-Plakatu do 31 sierpnia.
  • Wyłonienie laureatów na podstawie przeprowadzonych przez komisję rozmów z autorami wybranych plakatów 23 września.
  • termin Seminarium 24 września 2021 (piątek).