Zaproszeni Wykładowcy

Prof. dr hab. Ewa Bulska, Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

„Odkrywanie tajemnic białek dzięki fluoroproteomice: od fluoru do kompleksowej analizy proteomicznej”

Prof. dr hab. Piotr Cyganik, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

„Korelacja stabilności wiązań chemicznych, stabilności termicznej oraz transportu ładunku na interfejsie molekuła-metal”

Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

„Stałe elektrolity polimerowe”

Zaproszeni Laureaci Seminarium w 2023r

Mgr Jakub Drapała, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Fotochromizm ditienyloetenów w ciele stałym – badania fotokrystalograficzne”

Mgr Aleksandra Mroziewicz, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

„Procesy samowyładowania kondensatorów hybrydowych z elektrolitem redoks – analiza porównawcza układów ciekłych i hydrożelowych”

Mgr Joanna Tańska, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

„Wyzwania i perspektywy w formowaniu przyrostowym wielofazowych materiałów o osnowie ceramicznej”

Mgr Karolina Wrochna, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

„Zjawisko dwufotonowej absorpcji w styrenowych pochodnych kompleksu BODIPY i jego wykorzystanie w terapii fotodynamicznej”