kontakt

prof. dr hab. Robert Nowakowski, dr Agnieszka Maranda-Niedbała tel: 22 343 32 26

email: chemsession@gmail.com

sprawy techniczne związane ze stroną: admin@chemsession.pl