Miejsce Seminarium:

Gmach Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 75, Warszawa

Rejestracja (Hol), Sesja plenarna (Audytorium Mościckiego),
Sesja plakatowa (Audytorium Czochralskiego)