XIX Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zapraszają doktorantów wszystkich warszawskich placówek chemicznych do udziału w tegorocznym XIX Warszawskim Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’23. Po dwuletnim okresie spotkań zdalnych Seminarium w tym roku odbędzie się w formie tradycyjnej 23 czerwca 2023 r. (piątek) na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW), ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Seminarium ChemSession jest już tradycją i będzie organizowane w tym roku po raz dziewiętnasty. Głównym celem jest prezentacja osiągnięć naukowych doktorantów i młodych pracowników nauki z dziedziny chemii oraz nauk pokrewnych, a także integracja warszawskiego środowiska chemicznego. Tradycyjnie spotkania odbywają się co roku w innym warszawskim ośrodku naukowym. W tym roku będziemy gośćmi Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podobnie jak w latach poprzednich w części plenarnej seminarium doktoranci będą mogli wysłuchać wykładów zaproszonych gości na tematy dotyczące aktualnych zagadnień różnych dyscyplin chemii. Zgłoszone prezentacje wyników prac doktorantów będą przedstawiane w formie plakatów. Streszczenia wszystkich prezentacji zostaną zamieszczone w materiałach seminarium. Podczas sesji plakatowej odbędzie się konkurs na najlepsze prace doktorantów.


Rejestracja jest dwuetapowa. W okresie od początku kwietnia do 26 maja br. oczekujemy rejestracji uczestników z przesłaniem streszczeń prezentacji. Następnie, do 16 czerwca br., prosimy o przesłanie plakatów w formie elektronicznej (zbiór pdf). Rejestracja plakatów rozpocznie się 16 maja. Plakaty w formie elektronicznej będą udostępnione tylko członkom Komisji Konkursowej w celu wstępnego zapoznania się  z prezentacjami doktorantów. Werdykt Komisji zostanie ogłoszony po sesji plakatowej. Rejestracja jest możliwa jedynie poprzez stronę internetową seminarium.

Streszczenia należy przygotować wg szablonu załączonego na stronie seminarium. Prosimy o zachowanie wielkości i kroju czcionek, marginesów, oraz odstępów między wierszami. Tekst, łącznie z tabelami i rysunkami, nie może przekraczać jednej strony i rozmiaru 1 MB (!). Prosimy o zwrócenie uwagi na dobrą jakość i kontrast rysunków. W przypadku prac zespołowych należy podkreślić nazwisko osoby prezentującej.

Plakat należy przygotować i wydrukować w formacie A0 w orientacji pionowej. Prosimy również o przesłanie plakatu w wersji elektronicznej (format pdf). Rejestracja plakatów, rozpocznie się 17 maja, zakończy 16 czerwca. Cały zbiór pdf nie może przekroczyć rozmiaru 15MB. (Plik pdf można zmniejszyć online np. https://www.adobe.com/acrobat/online/compress-pdf.html , lub innej strony)

Program: Seminarium składa się z dwóch części: sesji plenarnej i sesji plakatowej. Seminarium zakończy oficjalne ogłoszenie autorów wyróżnionych prac oraz wspólne spotkanie towarzyskie. Wstępny program sesji plenarnej z listą zaproszonych wykładowców zostanie podany na stronie internetowej w pierwszej połowie maja br. Końcowy program zawierający wystąpienia w sesji plenarnej oraz listę prezentacji plakatowych będzie dostępny w pierwszych dniach czerwca br.     

Opłata: Warunkiem akceptacji zgłoszenia plakatu do prezentacji w ChemSession’23 i umieszczenia streszczenia w materiałach seminarium jest dokonanie opłaty kosztów uczestnictwa. Opłatę w kwocie 130 zł netto (z podatkiem VAT 159,90 zł brutto) prosimy przesłać do 5 czerwca br. na konto:

Oddział Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne

00-227 Warszawa, ul. Freta 16

Bank BNP Paribas S.A.

91 1600 1462 1024 7674 0000 0023

koniecznie z dopiskiem: ChemSession’23 + imię i nazwisko uczestnika. Przy wpłatach grupowych należy koniecznie dołączyć całą listę uczestników.

Osoby finansujące udział w seminarium co najmniej w 70% ze środków publicznych mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT. W tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie oświadczenia dla celów podatku VAT na adres biura PTChem (biuro@ptchem.pl). Faktury będą wystawiane uczestnikom po uprzednim kontakcie z biurem PTChem (biuro@ptchem.pl) i podaniem danych płatnika.

prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski

                                                                Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTChem