Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza doktorantów wszystkich warszawskich placówek chemicznych do udziału w tegorocznym XVII Warszawskim Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’21. Z powodu sytuacji pandemicznej i związanymi z tym ograniczeniami Seminarium odbędzie się całkowicie w sposób zdalny 24 września 2021 r. (piątek).

PROGRAM


1100 – 1115      Otwarcie Seminarium

Sesja plenarna I (prowadzący prof. Adam Proń)

1115 – 1200      prof. Renaud Demadrille (The Atomic and Alternative Energies Commission (CEA), Grenoble, Francja)

„Engineering of organic dyes for high performance solar cells, and for semi-transparent modules with light-driven optical transmission”

1200 – 1245      prof. Martin Jonsson-Niedziółka (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa)

„Ciecze na papierze – elektrochemia na granicy faz”

1245 – 1300      Przerwa

Sesja plenarna II (prowadzący prof. Robert Nowakowski)

1300 – 1315      Damian Antoniak (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

„Nowe obserwacje w chemii nitroarenów”

1315 – 1330      Damian Dziubak (Wydział Chemii, CNBCh, Uniwersytet Warszawski)

„Bicele – nowy prekursor do otrzymania membran na podłożach stałych”

1330 – 1415      prof. Adam Proń (Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska)

„Skąd przychodzimy, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? Analiza bibliometryczna osiągnięć naukowych chemików warszawskich”

1415 – 1430      Przerwa 

Sesja plenarna III (prowadzący dr hab. Paweł Horeglad)

1430 – 1445      Magdalena Rodak (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa)

„Ewaluacja in vitro oraz badania toksyczności nanociał ANTY-HER2 wyznakowanych 225AC jako potencjalnych molekuł do zastosowania w radioimmunoterapii”

1445 – 1500      Adam Karpiński (Wydział Chemii, CNBCh, Uniwersytet Warszawski)

„Optymalizacja przygotowania próbki tkanki mózgowej do różnicowej analizy proteomicznej”

1500 – 1545      prof. Waldemar Priebe (University of Texas, MD Anderson Cancer Center, USA)

„Drug discovery in academia: from scientific curiosity to the bedside”

1545 – 1600      Uroczyste ogłoszenie laureatów konkursu na najlepsze prezentacje plakatowe. Zakończenie Seminarium


Program

Organizator: Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Instytucje wspierające: