XX Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej zapraszają doktorantów wszystkich warszawskich placówek chemicznych do udziału w tegorocznym XX Warszawskim Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’24. Seminarium odbędzie się w formie tradycyjnej 28 czerwca 2024r. (piątek) na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

Seminarium ChemSession jest już tradycją i jest organizowane w tym roku po raz dwudziesty. Głównym celem jest prezentacja osiągnięć naukowych doktorantów i młodych pracowników nauki z dziedziny chemii oraz nauk pokrewnych, a także integracja warszawskiego środowiska chemicznego. Tradycyjnie spotkania odbywają się co roku w innym warszawskim ośrodku naukowym. W tym roku jubileuszu 20-lecia Seminarium będziemy gośćmi Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, miejscu organizacji pierwszego ChemSession.  Podobnie jak w latach poprzednich, w części plenarnej seminarium doktoranci będą mogli wysłuchać wykładów zaproszonych gości na tematy dotyczące aktualnych zagadnień różnych dyscyplin chemii. Zgłoszone prezentacje wyników prac doktorantów będą przedstawiane w formie plakatów. Streszczenia wszystkich prezentacji zostaną zamieszczone w materiałach seminarium. Podczas sesji plakatowej odbędzie się konkurs na najlepsze prace doktorantów.

Rejestracja:

Rejestracja bedzie  dwuetapowa. W okresie do 27 maja (termin przedłużony). oczekujemy rejestracji uczestników z przesłaniem streszczeń prezentacji. Następnie, do 21 czerwca br., prosimy o przesłanie plakatów w formie elektronicznej (zbiór pdf). Plakaty w formie elektronicznej będą udostępnione tylko członkom Komisji Konkursowej, w celu wstępnego zapoznania się  z prezentacjami doktorantów. Werdykt Komisji zostanie ogłoszony po sesji plakatowej.


Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTChem