Opłaty

Opłata za uczestnictwo w ChemSession’24 wynosi 160 zł netto (z podatkiem VAT 196,80 zł brutto). Osoby finansujące udział w seminarium co najmniej w 70% ze środków publicznych mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT (należy dostarczyć odpowiednie oświadczenie, szczegóły znajdują się na stronie seminarium). W ramach opłaty zapewnione są materiały naukowe, obiad oraz spotkanie towarzyskie. Opłatę konferencyjną prosimy przesłać do 7 czerwca 2024 r. na konto:

Oddział Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne
00-227 Warszawa, ul. Freta 16
Bank BNP Paribas S.A. 91 1600 1462 1024 7674 0000 0023

koniecznie z dopiskiem: ChemSession’24 + imię i nazwisko uczestnika.

Przy wpłatach grupowych należy koniecznie dołączyć całą listę uczestników

Osoby finansujące udział w seminarium co najmniej w 70% ze środków publicznych mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT. W tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie oświadczenia dla celów podatku VAT na adres biura PTChem (biuro@ptchem.pl). Faktury będą wystawiane uczestnikom po uprzednim kontakcie z biurem PTChem (biuro@ptchem.pl) i podaniem danych płatnika.

Oświadczenie