Rejestracja e-plakatu ChemSession'21

  Zgłoszenia przyjmujemy do 20.08.2021


  Plik nie może być większy niż 15MB.

  e-Plakat należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać w formie pliku pdf :

  • rozmiar w px: 1080px (szerokość) x 1920px  (wysokość),
  • rozmiar w cm: 62,26,1 x 110,69cm (Power Point)
  • czcionka ≥16
  • orientacja pionowa.
  • plik pdf nie może przekroczyć rozmiaru 15 MB.
  • nazwa pliku: Imię-Nazwisko.pdf