Wykładowcy-22

Zaproszeni Wykładowcy

Prof. Dr. Emmanuel Flahaut, Universite Toulouse III – Paul Sabatier (Francja)

Prof. dr hab. Wiktor Lewandowski, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Wojciech Pisula, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz (Niemcy)

Prof. dr hab. Marcin Stępień, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

Zaproszeni Laureaci Seminarium w 2021r.

Mgr Maciej Bagiński, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Mgr Jakub Drapała, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawsk

Mgr Ewa Nawrocka, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Mgr Tomasz Smoliński, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa