Zaproszeni Wykładowcy

Prof. Dr. Renaud Demadrille, The Atomic and Alternative Energies Commission (CEA)-Univ. Grenoble Alpes-CNRS, IRIG, SyMMES, Grenoble, France

“Engineering of organic dyes for high performance solar cells, and for semi-transparent modules with light-driven optical transmission”

Dr hab. Martin Jonsson-Niedziółka, prof. Inst., Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

“Ciecze na papierze – elektrochemia na granicy faz”

Prof. Dr. Waldemar Priebe, The University of Texas, MD Anderson Cancer Center, USA

(tytuł wykładu zostanie podany później)

Prof. Dr hab. Adam Proń, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

(tytuł wykładu zostanie podany później)

Zaproszeni Laureaci Seminarium w 2019 r:

Mgr Damian Antoniak, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

“Nowe obserwacje w chemii nitroarenów”

Mgr Damian Dziubak, Wydział Chemii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytet Warszawski

“Bicele – nowy prekursor do otrzymania membran na podłożach stałych”

Mgr Adam Karpiński, Wydział Chemii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytet Warszawski

(tytuł wykładu zostanie podany później)

Mgr Magdalena Rodak, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

(tytuł wykładu zostanie podany później)