Zaproszeni Wykładowcy

Prof. dr hab. Dominik Kurzydłowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. Dr. Igor Perepichka, Bangor University (UK), Northwestern Polytechnical University (Chiny), McGill University (Kanada), Politechnika Śląska

Prof. dr hab. Rafał Szmigielski, Instytut Chemii Fizycznej PAN

Prof. dr hab. Michał Tomza, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Zaproszeni Laureaci Seminarium w 2022r

Mgr Magdalena Dolna, Instytut Chemii Organicznej PAN

Mgr Michał Jadwiszczak, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

Mgr Paulina Putko, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

Mgr Martyna Wasiluk, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski