Patronat Honorowy

 

M. ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

dr hab. Jerzy Cytowski, prof. uczelni

Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Partnerzy i Sponsorzy

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

Firma Labsoft

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Chemii Przemysłowej

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 Wydział Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej