PROGRAM


1100 – 1115      Otwarcie Seminarium

Sesja plenarna I (prowadzący prof. Adam Proń)

1115 – 1200     prof. Emmanuel Flahaut (Interuniversity Research Centre on Research and Engineering of Materials (CIRIMAT), University Paul Sabatier, Toulouse, Francja)

„The role of surface chemistry of carbon nanomaterials and a possible safer-by-design strategy to deal with their potential environmental impact”

1200 – 1245    prof. Marcin Stępień (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)

„Krzywizny i wnęki w chemii związków aromatycznych”

1245 – 1300      Przerwa

Sesja plenarna II (prowadzący prof. Robert Nowakowski)

1300 – 1315   Maciej Bagiński (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

„Rekonfigurowalne nanomateriały plazmoniczne na bazie prętopodobnych oraz dimerycznych mezogenów”

1315 – 1330   Jakub Drapała (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

„Kwantowy opis fotoprzełączalności ditienyloimidazoli w ujęciu metod wielokonfiguracyjnej funkcji falowej”

1330 – 1415  prof. Wiktor Lewandowski (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

„Chiralne nanomateriały oparte na ciekłych kryształach”

1415 – 1430      Przerwa 

Sesja plenarna III (prowadzący dr hab. Paweł Horeglad)

1430 – 1445  Ewa Nawrocka (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

„Współczynniki temperaturowe jako narzędzie ułatwiające przypisanie widm NMR”

1445 – 1500  Tomasz Smoliński (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa)

„Nowoczesna technologia oczyszczania wód balastowych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego na potrzeby przemysłu stoczniowego”

1500 – 1545   prof. Wojciech Pisula (Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Niemcy, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka)

Meniscus guided coating of organic semiconductors for electronics”

1545 – 1600      Uroczyste ogłoszenie laureatów konkursu na najlepsze prezentacje plakatowe. Zakończenie Seminarium


Program