Opłaty-23

Warunkiem akceptacji zgłoszenia plakatu do prezentacji w ChemSession’23 i umieszczenia streszczenia w materiałach seminarium jest dokonanie opłaty kosztów uczestnictwa. Opłatę w kwocie 130 zł netto (z podatkiem VAT 159,90 zł brutto) prosimy przesłać do 5 czerwca br. na konto::

  • 130 zł netto (159,90 zł brutto)

Opłatę prosimy przesłać do 20 maja br. na konto:

Polskie Towarzystwo Chemiczne
Freta 16, 00-227 Warszawa,
Bank BNP Paribas S.A.

91 1600 1462 1024 7674 0000 0023

Koniecznie z dopiskiem: ChemSession’23 + imię i nazwisko uczestnika

Przy wpłatach grupowych należy koniecznie dołączyć całą listę uczestników.

Osoby finansujące udział w seminarium co najmniej w 70% ze środków publicznych mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT. W tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie oświadczenia dla celów podatku VAT na adres biura PTChem (biuro@ptchem.pl). Faktury będą wystawiane uczestnikom po uprzednim kontakcie z biurem PTChem (biuro@ptchem.pl) i podaniem danych płatnika.

Biuro organizatorów:

prof. Robert Nowakowski, dr Agnieszka Maranda-Niedbała, tel: 22 343 32 26, 22 343 30 75, e-mail: chemsession@gmail.com 

Oświadczenie