Komitet Naukowy:

Agnieszka Adamczyk-Woźniak (PW, PTChem)

Ewa Białecka-Florjańczyk (SGGW, PTChem)

Beata Dasiewicz (SGGW, PTChem)

Katarzyna Dobrosz-Teperek (SGGW, PTChem)

Jan Cz. Dobrowolski (IChTJ, PTChem)

Iwona Flis-Kabulska (UKSW)

Leon Fuks (IChTJ, PTChem)

Paweł Horeglad (PW, PTChem)

Anna Juliano (PW)

Andrzej Kudelski (UW, PTChem)

Dominik Kurzydłowski (UKSW)

Robert Nowakowski (IChF PAN, PTChem) przewodniczący

Edyta Pindelska (WUM, PTChem)

Halina Szatyłowicz (PW, PTChem)

Adam Proń (PW, PTChem)

Renata Rybakiewicz-Sekita (UKSW, PTChem)

Rafał Szmigielski (IChF PAN)

Michał Tomza (UW)

Jacek Waluk (IChF PAN, UKSW)

Władysław Wieczorek (PW)

Komitet Organizacyjny:

Leon Fuks (IChTJ, PTChem)

Roman Gańczarczyk (PW)

Paweł Horeglad (PW, PTChem)

Joanna Jaroszyńska (UKSW)

Tomasz Jaroch (PW)

Jarosław Kowalski (UKSW)

Arkadiusz Listkowski (UKSW)

Agnieszka Maranda-Niedbała (IChF PAN)

Robert Nowakowski (IChF PAN, PTChem) przewodniczący

Sławomir Ostrowski (IChTJ, PTChem)

Renata Rybakiewicz-Sekita (UKSW, PTChem) wiceprzewodnicząca