XIX Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików

Seminarium ChemSession’23 w tym roku odbędzie się 23 czerwca 2023 r. (piątek) na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW), ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Seminarium ChemSession jest już tradycją i będzie organizowane w tym roku po raz dziewiętnasty. Głównym celem jest prezentacja osiągnięć naukowych doktorantów i młodych pracowników nauki z dziedziny chemii oraz nauk pokrewnych, a także integracja warszawskiego środowiska chemicznego. W części plenarnej seminarium doktoranci będą mogli wysłuchać wykładów zaproszonych gości na tematy dotyczące aktualnych zagadnień różnych dyscyplin chemii. Zgłoszone prezentacje wyników prac doktorantów będą przedstawiane w formie plakatów. Streszczenia wszystkich prezentacji zostaną zamieszczone w materiałach seminarium. Podczas sesji plakatowej odbędzie się konkurs na najlepsze prace doktorantów.

Program

915 – 955              Rejestracja

1000 – 1010     Otwarcie Seminarium
 prof. Robert Nowakowski, Przewodniczący OW PTChem

1010 – 1025      Przywitanie
                        prof. Iwona Flis-Kabulska, Dyrektor Instytutu Nauk Chemicznych
                        UKSW

Sesja plenarna I (prowadzący prof. Adam Proń)

1025 – 1110      prof. Dominik Kurzydłowski (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW) Chemia wysokich ciśnień

1110 – 1155      prof. Igor F. Perepichka (Department of Physical Chemistry and Technology of Polymers, Centre for Organic and Nanohybrid Electronics, Silesian University of Technology) Organic p-functional molecules and polymers. From molecular design to applications in organic electronics

1155 – 1210      Przerwa

Sesja plenarna II (prowadząca prof. Iwona Flis-Kabulska)

1210 – 1225      Magdalena Dolna (Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa)

 Fotochemiczne przegrupowanie Friesa: Nowe zastosowania
 i perspektywy

1225 – 1240      Michał J. Jadwiszczak (Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski) Niewielkie modyfikacje, duże zmiany: Wpływ struktury słabo koordynującego anionu na trwałość i reaktywność soli litowców
i metali przejściowych

1240 – 1325      prof. Rafał Szmigielski (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa)
Pyły w atmosferze okiem współczesnego chemika – smog w pełni obnażony… czy niekoniecznie?

1325 – 1430      Przerwa obiadowa 

Sesja plenarna III (prowadzący dr hab. Paweł Horeglad)

1430 – 1445      Paulina Putko (Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski)
Gradient pH – nowy wymiar spektroskopii NMR?

1445 – 1500      Martyna Wasiluk (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)
Chiralne układy nanobipiramid złota pokrytych srebrem

1500 – 1545      prof. Michał Tomza (Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski)
Rezonanse kwantowe w ultrazimnych reakcjach chemicznych

Sesja plakatowa

1600 – 1730      Sesja plakatowa

1800 – 1820      Uroczyste wręczenie nagród za najlepsze prezentacje plakatowe

1820 – 2100      Spotkanie koleżeńskie

prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski

                                                                Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTChem