XVIII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza doktorantów chemików warszawskich placówek do udziału w XVIII Warszawskim Seminarium Doktorantów ChemikówChemSession’22. Seminarium odbędzie się 23 września 2022r. w sposób zdalny.

Seminarium ChemSession jest już tradycją i będzie organizowane w tym roku po raz osiemnasty. Głównym celem jest prezentacja osiągnięć naukowych doktorantów i młodych pracowników nauki z dziedziny chemii oraz dziedzin pokrewnych, a także integracja warszawskiego środowiska chemicznego. Podobnie jak w poprzednich latach planujemy prezentacje wyników prac doktorantów ze wszystkich dziedzin chemii w formie plakatów. Streszczenia wszystkich prezentacji zostaną zamieszczone w materiałach seminarium, które będą rozsyłane uczestnikom w wersji elektronicznej.

Prezentacja plakatów nastąpi poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej ChemSession. Zgodnie z tradycją wszystkie prezentacje będą przedmiotem oceny konkursowej w celu wyłonienia i nagrodzenia najlepszych prac. W pierwszym etapie komisja konkursowa wyłoni szerszą grupę najciekawszych prezentacji. Następnie laureaci seminarium zostaną wyłonieni na podstawie przeprowadzonych przez komisję rozmów z autorami wybranych plakatów. Rozmowy te przeprowadzone będą zdalnie w dniu poprzedzającym seminarium (tj. 22 września br.).

W trakcie sesji plenarnej seminarium jego uczestnicy będą mogli wysłuchać wykładów zaproszonych gości na tematy dotyczące aktualnych zagadnień różnych dyscyplin chemii. Seminarium zakończy oficjalne ogłoszenie autorów wyróżnionych prac.

 

                                                                           prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski

                                                                Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTChem