Wyróżnione Plakaty

Spotkanie z autorami plakatów, wyłonionych w ramach konkursu na najlepszą prezentacje posterową, odbędzie się zdalnie w czwartek 23.09.2021 wg harmonogramu:

10:00-10:15 P1 Maciej Bagiński Witnessing emergence of order in reconfigurable plasmonic superlattices by X-ray diffraction and in-situ electron tomography techniques
10:15-10:30 P7 Kinga Burdach Lipo-oligomoczniki jako nowa klasa związków przeciwdrobnoustrojowych
10:30-10:45 P10 Łukasz Cheda Optymalizacja znakowania ferrytyny radionuklidem 131I
10:45:11:00 P15 Jakub Drapała 1,10-phenantroline- and imidazole-based photoswitchable dithienylethylenes – UV-VIS spectroscopic behaviour and quantum‑mechanical approach
11:00-11:15 P24 Adam Kasiński Inteligentne hydrożele jako wstrzykiwalne nośniki 5-fluorouracylu 
11:15-11:30 P30 Jarosław Kusio Hydroksycynamonowa pochodna BODIPY jako lipofilowy fluorescencyjny czujnik rodników peroksylowych
11:30-11:45 P31 Agnieszka Lewalska-Graczyk Graphitic carbon nitride-nickel catalyst: characterization and ethanol electrooxidation
11:45-12:00 P38 Ewa Klaudia Nawrocka Identyfikacja metabolitów w materiałach biologicznych poprzez wykorzystanie spektroskopii  magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) z pomiarami w zmiennej temperaturze
12:00-12:15 P48 Magdalena Rudowska Ditienopirolowa pochodna naftalenodiimidu o charakterze amfifilowym do zastosowań w organicznych tranzystorach elektrochemicznych
12:15-12:30 P49 Tomasz Smoliński Nowoczesna technologia oczyszczania wód balastowych oraz technologicznych na potrzeby przemysłu stoczniowego
12:30-12:45 P62 Michalina Zaborowska The effect of ceriwastatin on model biological membranes and the effectiveness of statinotherapy